Utställare och sponsorerVill du ställa ut? Klicka här.


Vill du sponsra? Klicka här.

Utställare & Sponsorer

För dig som utställare


För dig som sponsor

Frågor och svar


Vi har ingen verksamhet igång för målgruppen, men vill väldigt gärna starta. Får vi ställa ut ändå?

Ja, det går bra om det verkligen finns ambitioner att starta verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Vår verksamhet riktar sig bara till rullstolsburna. Får vi vara med?

Absolut får ni det! All verksamhet ska vara anpassad för personer med funktionsnedsättning, men alla aktiviteter behöver inte passa samtliga.

Hur stor yta har vi till vårt förfogande, för att visa upp vår verksamhet?

Det beror på hur mycket yta ni behöver. Vi pratar med alla som vill ställa ut och kommer överens om behovet. I största möjliga mån försöker vi anpassa oss till alla.

Finns det el och bord på plats eller behöver vi ta med oss sladdar och eget bord?

Bord finns och el finns på plats. Ta med sladdar och gärna även grenkontakt, om du behöver ström.

Välkommen till årets roligaste fritidsmässa för personer med funktionsnedsättning! Lördag den 24 september 2022 i Täby. Programmet är fullt med prova på-aktiviteter och underhållning. Allt är gratis!

Scroll to Top